Előadás anyag a szociológia első félévéből, választható előadások közül válaszd ezt!
 
-Grünwald Imre-
Max Weber
(1864-1920)

Életrajza :

Max Weber gazdag német történész, közgazdász és szociológus. A Német Szociálpolitikai Társaság tagja. A polgári közgazdaságtan kiemelkedő egyénisége. A szociológia tárgyának az emberek társadalmi cselekvéseit tekintette. A társadalmi jelenségek lényeges vonásait összefoglaló un. ideáltípusokat állított fel. Olyan eszményekkel amelyekből mindenképpen irányelvek vonhatók le közvetlen gyakorlati tevékenységre nézve. Őt tekintik a vallás és jogszociológia megalapítójának.

Munkássága :

1. A társadalmi változások által előidézett társadalmi problémákkal való foglalkozást helyezte előtérbe. Gondolati rendszerének egyik fontos fejezete a bürokratikus uralmi formák vizsgálata a társadalmi életben.

2. Weber azért kezdett foglalkozni a szociológia és a szociálpolitika közötti viszonnyal, mert érdekelte a társadalom bürokratizálódásának jelensége

3. Felfogása szerint a tudományoknak nem szabad értékítéleteket alkotniuk. Véleménye szerint : A szociológiának sem feladata kötelező normákkal és eszményekkel szolgálni.

4. Fellépet az elen a bismarki időkre már szinte hagyománnyá vállt gyakorlat ellen, hogy a szociológusok általában elkötelezték magukat különböző érdekcsoportok, kormányzati ügyosztályok mellett. Kiterjedt, független törvényhozási programot valósított meg.

5. Politikailag a radikális baloldalhoz tartozott, felszólalat a szegények, öregek és munkanélküliek támogatásának jobbátétele mellett.

6. Véleménye szerint a bürokrácia a tömegméretű demokrácia feltételei közt jut hatalomra, terjeszkedése egyre jobban fenyegeti az egyéni szabadságot. Rendkívül pesszimistán gondolkodott. Szerinte a bürokrácia kikerülhetetlen, jóformán elpusztíthatatlan, csak annak a kultúrának részeként hanyatlik, amiben szilárdan jelen van. Mind a szocializmusban, mind a kapitalizmusban benne van. Bármilyen szabadnak is tűnik egy társadalom, a bürokrácia akkor is jelen van. Mind a kapitalizmusra, mind a szocializmusra veszélyt jelent.

7. Weber a Szociálpolitikai Társaság 1909-es bécsi ülésén utal a franciaországi, amerikai, angliai rendkívül "korrupt" közigazgatására és megjegyzi, a "Demokratikusan kormányzott nemzetek, amelyek hivatalnoki karának egy része minden bizonnyal korrupt, sokkal sikeresebbek voltak a világban, mint a mi magas erkölcsű bürokráciánk.

8. Aktuális : Korának nagy problémája volt a földkérdés megoldása, ugyanis a rossza gazdasági kürölmények miatt a parasztok vagy elköltöztek, vagy eladták földjüket, helyükbe más nemzetiségü parasztok kerültek. Véleménye szerint nem a külföldieket kell kizárni a földszerzésből, hanem olyan körülményeket kell teremteni, hogy a parasztok ne költözzenek el.

 

 
 
Imru's Production 1998. All Rights Reserved