Kötelező olvasmányok pszichológiából IV.

Grünwald Imre

 

Pszichológiai olvasmányok

Munkaügyi Kapcsolatok

I. Évfolyam

1997.

 

 

Tartalom :

Salamon Jenő :

Az értelmi fejlődés pszichológiája

Bartha Lajos

Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája

Dr. Kiss Tihamér

Az énkép kialakulása és fejlődése

 

 

Salamon Jenő

Az értelmi fejlődés pszichológiája.

Ebben a könyvben megismerkedhetünk az értelem kialakulásával. Először történelmi szempontból vizsgálja meg, hogy hogy alakult ki az értelem. A szerző érdekes feltevése, hogy ellentétben a köztudott kutatásokkal, melyek szerint az értelem fejlődésének a kezdete az észlelés, a kialakult értelem pedig a gondolkodás megjelenésével alakult ki. Véleménye szerint az értelem kialakulásához már hozzátartozik a cselekvés és a mozgás is. Sőt nemcsak történelmi szempontokból, hanem az egyes ember életében lezajló fejlődét is vizsgálja.

Bemutatja az emberi értelem fejlődését az első szó kimondásától egészen az öregkorig. Érdekessé teszi a könyvet, hogy sok olyan témát dolgoz fel, ami az egyetemen nagyon fontos lehet, ha tanulásra kerül sor. Érdekes leírást találhatunk az általános intelligenciáról, a mechanikus tanulásról, az emlékezésről.

Bartha Lajos

Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája

Bartha Lajos Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája című műve, mint azt neve is fémjelzi egy szinte ábécé sorrendbe szedett enciklopédia, ahol a fogalmak között nincs is lényeges összekötő szöveg. Ez kis nehézséget okoz a teljes odafigyelésben. Mégis a témák érdekességével megteremti azt a hangulatot, hogy az ember végigolvassa. Rendkívül érdekes témákat, fogalmakat dolgoz fel igen tág értelmezésben.

Freud mellett ő is sokat foglalkozik az álommal, mint pszichológiai fogalommal. Olyan dolgokat említ meg az álmokkal kapcsolatban, ami mindannyiunknál megvan, mégsem gondolkodunk el rajta így. Foglalkozik az álomnak azokról a sajátosságairól, hogy például az álom nem ismer logikai határokat, sőt belső cenzúrát, kontrollt sem. A pszichológia (mint az Bartha Lajos műve olvasása után kiderül) rendkívül összetett, sokrétű és sok másik tudományághoz kapcsolódik. Ilyen a kriminálpszichológia, állatlélektan, pedagógiai pszichológia stb..

Bár enciklopédia, mégsem érzi az ember, hogy lexikont olvas, hiszen általános érvényű megállapításokat, tudnivalókat mond el a fogalmakról, jelenségekről. És kevésbé tudományos igényű, közérthetőség szempontjából.

 

 

Dr. Kiss Tihamér

Az énkép kialakulása és fejlődése

Sokan feltették már maguknak a kérdést. Tulajdonképpen kik is vagyunk mi valójában? Mi az, ami mozgat minket belülről? Miért tesszük azt, amit teszünk. Nos, aki ezt a könyvet elolvassa, talán választ kaphat ezekre a kérdésekre.

Sok igazságot tartalmaz, sok aktuális, ma is érvényben lévő viselkedési forma, gondolkodási mód megtalálható benne. Azonban szerepel benne olyan felmérés is mely már a fél évszázaddal ezelőtti gondolkodásmódot tükrözik. Sok felmérés húsz évvel ezelőtt az 1970-es években, más politikai és társadalmi légkörben készült. Ez nemcsak a felmérések készítésének időpontjából, hanem a politikai utalásokból is kiderül. Más légkör más véleményt eredményez. Azonban vannak olyan dolgok is melyek minden politikai rendszerben, minden társadalmi helyzetben azonosak. Általában azok a megfigyelések szerepelnek a könyvben többségben, melyek általános érvényűek. Legyenek azok bármilyen korban, bármilyen politikai rendszerben, mind igazak. Mind olyan megfigyelések, melyek az egész emberiségre igazak. A témák közt szerepel az önismeret, az önkép az eszményi én, a valódi én. A világ a gyerekek, a kamaszok és a felnőttek szemszögéből.

Mindhárom könyv lehetőséget nyújt arra, hogy az ember jobban megismerje magát és környezetét. Kicsit jobban értheti, hogy emberek bizonyos helyzetekben miért viselkednek úgy, ahogy. Sokszor el lehet gondolkodni rajta, hogy jéé ez már velem is megtörtént, ezt már én is éreztem, én is tapasztaltam.

 
 
Imru's Production 1998. All Rights Reserved