Kötelező olvasmányok pszichológiából III.

Vass Réka

 

Pszichológiai olvasmányok

Munkaügyi Kapcsolatok

I. Évfolyam

1997.

 

 

Tartalom :

Dr. Bartha Lajos :

Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája

Bartlett

Az emlékezet

Dr. Pálhegyi Ferenc

Személyiséglélektani kalauz

 

 

Dr. Bartha Lajos
Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája

A psyichológiában járatlan és ezen a területen első, botladozó lépéseit megtevő olvasóban igen komoly kapaszkodót nyújthat ez a könyvecske. Természetesen nem ad - nem is adhat - átfogó képet egy olyan bonyolult tudományról, mint a lélektan, mégis megpróbálkozik az alapok megfogalmazásával.

Legfőbb értéke, hogy a szememben az az volt, hogy érthetően, az egyszerűségre törekedve, célratörően fogalmaz és érdekes témákat érint. A könyvben minden címszó alatt megfigyeltem a téma praktikus felépítését. Az első mindig a fogalom pontos meghatározása. Ezt követően - ha lehetséges - a története fejlődését írja le a szerző, majd különböző területeit és ezek felosztását. Majdnem minden témával kapcsolatban kiemeli a fontos kutatókat és kísérleteiket, gyakran szó szerint idézve tőlük a fontos momentumokat (Általában a XIX. és XX. Századi kísérleteket említi, de a történelmi visszatekintések néhány esetben az ókorig is visszanyúlnak). Más témáknál különösen nagy hangsúlyt fektet a gyerekek nevelésére és harmonikus fejődésük elősegítésére, egyes részekben tanácsokat is ad erre vonatkozóan.

Különösen megragadott a szexuálpszichológiával foglalkozó rész., amely foglalkozik többek között a szexuálpszicholóia feladataival, a párválasztás pszichológiai problémával, a család- és házasságpszichológiával és hangsúlyozza az elemi nevelés pszichológiai megalapozásának fontosságát.

Bartlett
Az emlékezet
"A tünetek csak válaszok feltett kérdéseinkre."
Goldstein (1923)

Ez a téma különösen érdekel, ezért is választottam referátumom témájának az emlékezést. Bartlett könyve - amely egy szociálpszichológiai tanulmány - meglehetősen nehéz és fárasztó olvasmány.

A könyv elsősorban kísérletsorozatokat ír le, amelyeket Bartlett végzett. Ezek a kísérletek az emberek memóriáját vizsgálják különféle módszerekkel. Egyrészt vizuális úton, méghozzá úgy, hogy a kísérleti alanyoknak különféle képeket kellett megfigyelniük, majd hosszabb idő (több hónap) után egyes részletekre kellett visszaemlékezniük, másrészt akusztikus úton, vagyis az embereknek egy hallott történetet kellett később elismételniük, és azt figyelték meg, hogy mely részleteket mesélték másképp. Bartlett ezekből a megfigyelt jelenségekből vonta le következtetéseit.

A könyvet eléggé száraznak tartom, nehéz megérteni (bár a megértést szemléltető ábrák is segíteni hivatottak), az alaposabb megértéshez szerintem többször is el kellene olvasni.

 

Dr. Pálhegyi Ferenc
Személyiséglélektani kalauz

Főiskolai tankönyv, amelynek főleg a címe ragadott meg. Valahogy a személyiség mindig is misztikus volt számomra. Annyit jelentett csak, amennyire a köznapi szóhasználatban gondol az ember. Tehát elsősorban a kíváncsiság hajtott, hogy megtudjam, mi a személyiség?

A négy fejezetből álló könyv első fejezete is erre a kérdésre keresi a választ és ezt elsősorban a viselkedés alapján próbálja meghatározni. Ennek során számtalan kutató kísérletét és megállapításait írja le - rengeteg ábrával illusztrálva a könnyebb megértésért, majd fokról-fokra szélesíti ki a személyiséget alkotó, befolyásoló, felépítő elemek skáláját. Engem leginkább az fogott meg leginkább hogy a szerző egyszerű, hétköznapi példákkal illusztrálja a gyakran bonyolult elméleteket. Így a könyv is olvasmányosabbá, kevésbé szárazzá válik.

Amit a legérdekesebbnek találtam, az Rosenzwig elmélete : az emberi frusztráció szociális jellege.

S különösen megfogott Speck szép gondolata "Lehetővé kell tenni annak megértését, ami az életet tartalmassá teszi akkor is, ha az egy akadályozott élet."

Vass Réka
Munkaügyi Kapcsolatok
I. Évfolyam

 
 
Imru's Production 1998. All Rights Reserved