Kötelező olvasmányok pszichológiából I.

Szerző:

 

Pszichológiai olvasmányok

Munkaügyi Kapcsolatok

I. Évfolyam

1997.

 

 

Tartalom :

Eric Berne :

Emberi játszmák

Salamon Jenő

Az értelmi fejlődés pszichológiája

Barta Lajos

Pszichológiai fogalmak kis enciklopédiája

 

Eric Berne

Emberi Játszmák

Eric Berne műve alapvetően arra az elemzésre épül, hogy minden embernek három “én” - állapota van : a szülő, a gyerek, és a felnőtt állapotok. Ezek mindhárman jelen vannak egy-egy személyiségben, de egyikük mindig dominál. Azt, hogy mikor melyik, adott esetben a környezet, a többiek viselkedése dönti el. A szerző minden emberi tevékenységet, viselkedésformát, társas kapcsolatot és szituációt játszmaként fog fel, amiket különböző tágabb-szűkebb csoportosítások alapján rendszerbe foglal.

Ennek kapcsán sok alapvető vagy egyénibb, különlegesebb esetet, viselkedésformát vázol fel, hiszen mindent konkrét példával támaszt alá. Olykor a “beszélő nevek” módszerét alkalmazza, azaz adott esetben egy-egy szereplő elnevezése a szituációban betöltött szerepére is utal. (Főleg a fekete és fehér neveket alkalmazza szívesen).

Én legtanulságosabbnak az “Ennek is te vagy az oka” és az “És miért nem... Hát igen, de...” játszmákat találtam. Ezek valóban nagyon általánosak, gyakoriak. Leginkább a “Gavallér” című játszma tetszett, mert mindkét fél számára pozitív hatású és kedves, és javítja az emberek közötti kapcsolatokat. A különböző játszmák és időtöltések összefüggnek egymással, olyan nyílt rendszert alkotnak, amelyben befolyásolják, indukálják, okozzák vagy akadályozzák egymást, bonyolult kapcsolati hálókat hoznak létre. Például, a “Most rajtacsíptelek, te gazember!”-t játszó és a “Miért mindig velem történik ilyesmi?”-t játszó emberek egymás számára lehetséges partnerek. Vannak rokon játszmák is, mint például a “Majd megmutatom nekik!” és az “Örülnek majd, hogy ismertek!”, amik tulajdonképpen egymás variációi.

A szerző minden felvázolt problémás kérdésre ad egy ún. “antitézist”, ami a probléma kezelésének, megoldásának, vagy éppen elkerülésének módjára vonatkozik.

A könyv végén a szerző levon egy végkövetkeztetést, összegzi tapasztalatait. Szerinte az emberek előtt négy alapvető út áll :

A tulajdonképpeni vegetálás, a tudatosság, az intimitás és az együttesség. Hogy ki melyiket és hogyan képes kihasználni, az az egyéneken múlik.

 

Salamon Jenő

Az értelmi fejlődés pszichológiája

A könyv a pszichológia fejlődésének a tárgyalását egészen a kezdetektől indítja : az emberré válás, az evolúció, a testi fejlődés folyamatán keresztül jut el az idegrendszer kialakulásához és fejlődéséhez, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán pszichikumról beszéljünk.

A szerző minden részfolyamatot részletes alapossággal tárgyal. Ennek során sok érdekes jelenséget ír le. Ilyen például az a tény, hogy az ösztönök is fejleszthetőek, annak ellenére, hogy egyáltalán nem tudatosak, vagy az jelenség, hogy az anya méhében fejlődő magzat a feje közelében megszólaltatott duda hangjára reagál, noha ekkor még a magzatvíz miatt hallásról még nem beszélhetünk. A szerkezet és a funkció tárgyalásánál mutat rá arra, hogy például a textilfestők színlátása, vagy a zenészek hallása később kezd romlani, mint az átlagemberé.

A fejezetek közül a legjobban a tanulásról szóló érdekelt. A szerző ezt a témát is a csecsemőkortól kezdi. A tanulás az iskolába kerülés után válik fő tevékenységgé. A szerző kifejti, hogy az értelmes tanulás kialakítását gyakran a szülők is nehezítik, merthogy legfőképpen a gyerekek iskolai eredményeit tartják szem előtt. Márpedig az iskolai, oktatási rendszer sokkal inkább teljesítmény-, mint inkább nevelésközpontú, ami szerintem határozottan káros az elsajátított anyagnak mind a mennyiségét, mind a minőségét illetően.

A könyv hasznos tanácsokat ad a tanulásra vonatkozóan (például az egységekre bontás módszerével). Sok gyakorlati hasznú dologra is rámutat. Például, hogy a fiatalok gyakran hajlamosak vélt, vagy belemagyarázott dolgokat tényként elfogadni, vagy, hogy vizsgaidőszakban egyszerre és gyorsan megtanult nagymennyiségű anyag épp ilyen gyorsasággal törlődik is a memóriából.

Az ábrándozásról szóló rész nagyon olvasmányos. (Különösen tetszett benne, a Karinthy “Tanár úr, kérem” című könyvéből idézett részlet.) Az ábrándozás feszültségoldó hatása, funkciója főleg a fiataloknál fontos, és mindaddig nem fordul negatívra amíg cselekvés is követi.

A könyv összességében nagyon alaposan, minden részletre kiterjedően írja le a pszichikum fejlődését. Szerkezete egy egyre terebélyesedő fa struktúrájára emlékeztet, megfogalmazása közérthető és olvasmányos.

 

Bartha Lajos

Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája

Ez a könyv -lévén enciklopédia - alapfogalmaknak egyszerű alfabetikus sorrendben történő felsorolását tartalmazza, összekötő szöveg nélkül. Alapvető törekvése tehát a fogalmak meghatározása, kifejtése.

A fogalmakat nagyon széles körben tárgyalja, rengeteg mindenre kiterjed - biológiai, testi vonatkozású dolgoktól kezdve (mint pl. agy), elvont fogalmakon keresztül (pl. érzelmek), a pszichológia több területéig (pl. kriminálpszichológia, állatlélektan, sportpszichológia, fejlődéslélektan, pedagógiai pszicholoógia stb.)

A fogalmak között nagyon sok érdekesség található. Például az álom témája. A könyv Pavlov elméletét ismerteti az álom miértjéről, de emellett sok más elképzelés is van ebben a tárgykörben, amiket ez az enciklopédia nem említ. Beszél viszont az álomnak azokról a sajátosságairól, hogy például nem ismer logikai határokat, sőt belső cenzúrát, kontrollt sem.

Másik érdekes fogalom a hospitalizmus jelensége, ami általában hosszú ideig kórházban töltött kisgyerekeknél alakul ki, és egyfajta lelki, pszichikus elszegényedést, sivárosodást jelent, amit a kórházi környezet okoz.

Ehhez némileg hasonló a pszichoszomatikus megbetegedések szemlélete : bizonyos lelki megterhelések valódi szervi problémákat eredményezhetnek, de legalábbis azok tüneteit produkálják. Ezek állatlélektan, a katonai pszichológia, és főleg a védekezési mechanizmusok leírása tetszett különösen.

Az enciklopédia általános érvényű megállapításokat, tudnivalókat mond el a fogalmakról, jelenségekről. így kevésbé tudományos igényű, viszont közérthető és alapos áttekintést nyújt.

 
 
Imru's Production 1998. All Rights Reserved