Mi az a Munkaügyi Kapcsolatok?

A Munkaügyi Kapcsolatok szak a Szegedi Tudományegyetem jogi karának főiskolai szaka. A Társadalombisztosítás mellett a másik főiskolai szak. A négyéves képzés ideje alatt átfogó ismereteket szerzünk az emberi erőforrás-gazdálkodásról, a munkaügyi kapcsolatokról, a munkajogról.

Az első évfolyamon (hasonlóan a jogász szakhoz) bevezetésként általános képzés folyik a jogi pálya irányába (Alkotmánytan, Polgárjog, Szociológia, Pénzügy- és Adójog), de ugyanakkor elkezdődik a speciális munkaüggyel, gazdasági tárgyakkal kapcsolatos képzés is (Munkalélektan, Közgazdaság, Vezetés-Szervezés-Marketing, Statisztika), a második évfolyamtól végleg specializálódik a szak (Munkajog, Vállati gazdaságtan, Munkagazdaságtan, Számvitel, Pályaválasztási tanácsadás). A képzés négy évét tekintve a szak inkább gazdasági, mint jogi ismereteket nyújt, de munkajog területén sokkal átfogóbb képzést kapunk, mint a jogász szakon lévő hallgatók. A kettő ötvözete.

Ha valaki fő céljának a jogász szak, vagy a közgazdász szak elvégzését tekinti, lehetőség nyílik mind az átjelentkezésre, mind a párhuzamos képzésre. A tanulmányi és vizsgaszabályzat értelmében négy félév elvégzésével, át lehet jelentkezni a jogász szakra, így a két szakot párhuzamosan is lehet végezni. Egy másik nagyszerű lehetőség a Munkaügyi Kapcsolatok hallgatóinak, hogy a másodévtől kezdődően külöbözeti vizsgák letételével a Munkaügyi Kapcsolatok elvégzése után át lehet kerülni a közdazdasági kar negyeik évfolyamára, így további két év elvégzésével, két diplomát lehet szerezni.

A képzést olyan dolgok teszik érdekesebbé, amelyek szintén nincsenek meg a jogász szakon. Például, míg a jogász szakon nincs kötelező számítástechnikai oktatás, addig a Munkaügyi Kapcsolatok szakon három félév áll rendelkezésünkre, hogy elsajátítsuk az alapokat, melyek később igen hasznosak lesznek. Főleg, ha az Internet egyre inkább növekvő jelentőségét tekintjük.

A rengeteg fakultációs óra lehetővé teszi az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását, lehetőséget nyújt arra, hogy kötetlen beszélgetésekkel megvitassuk az esetlegesen felmerülő problémákat.

Az évfolyamok légköre sokkal barátibb és szorosabb mint más nagyobb 200-300 fős évfolyamoké (közgazdasági, jogi). Mindenki ismer mindenkit, ami lehetőséget ad a segítségnyújtásra, abban az esetben, ha valami nehezebben megy egyeseknek. Ebből adódóan szintén lehetőség van összejövetelek, bulik, házibulik rendezésére, ami még jobban összehozza az embereket, fergeteges hangulatot teremtve, és olyan emlékeket ad, melyre érdemes visszaemlékezni később is.

1999. december 8-án létrehoztuk a Szegedi Munkaügyi Kapcsolatok Hallgatói Társaságot, melynek célja a Munkaügyi Kapcsolatok szak népszerűsítése, ismertté tétele a multinacionális és a kisebb-nagyobb cégek számára. Erről a tevékenységről a Munkaügyi Kapcsolatok hivatalos lapján többet olvashatsz.

A szak elvégzésével Munkaügyi Kapcsolatok szakember lehetsz, mellyel Human Resource szakember, Humán erőforrás gazdálkodó, Humán erőforrás igazgatói tevékenységet is folytathatsz, valamint dolgozhatsz Munkaügyi Központokban. Sokunkban felmerül a kérdés, hogy mennyiért? Nos az eddig a Munkaügyi Kapcsolatokról elhelyezkedett hallgatók jó példákat hoztak. A fizetés nagyon sok esetben a konkrét példákat most mellőzve igen versenyképes is lehet, attól függően, mennyire veszed komolyan a szakot, és hogyan állsz a jövőd elé. A szak komolyanvétele mellett fontos dolog a nyelvismeret, a kommunikációs kézség, az alkalmazkodó képesség, és a már említett számítógépes ismeretek.

Ha fellapozod ezen oldalakat, belátást nyerhetsz a Munkaügyi Kapcsolatok mindennapi életébe, további információkat olvashatsz a szakról.

Ha már te is hallgató vagy, akkor kaphatsz egy kis segíséget tőlünk, hogy kicsit könnyebben menjen a dolog.

Grünwald Imre
Munkaügyi Kapcsolatok
2000. március 10.

 
 
Imru's Production 1998. All Rights Reserved