Adatok és tények
Kiskőrös városról

Az önkormányzat 2002. évi költségvetése

Kiskõrös Város Önkormányzatának 2002. évi költségv esésének összeállításakor kiemelt szempont volt a kötelezõ és az önként vállalt feladatok ellátásához a forrás biztosítása, a város mûködõképességének fenntartása úgy, hogy közben a prioritásoknak megfelelõen a város fejlesztésrõl is kell gondoskodni. Továbbra is fontos feladatnak kell tekinteni az állagmegóvást az egészségügyi gép - mûszer, az oktatási taneszközök beszerzését, a lakosság által kezdeményezett és támogatott út- és-járdaépítéseket.

Kiemelten kezeljük a fürdõfejlesztést, fontos, hogy 2002. évben állami támogatás elnyerése esetén az I. ütem megkezdõdjön. Ugyanakkor nem célszerû lemondani azokról a pályázatokról, melyekhez önerõt nem, vagy csak alacsony százalékban kell biztosítani.
A költségvetés egyensúlyának biztosítását a bevételek emelése ellenére 2002. évben sem tudtuk biztosítani. Ez újabb források feltárását, takarékos gazdálkodást követel és azt, hogy ez évben is szükséges megpályázni az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ forráshiányos önkormányzatok támogatására elkülönített központosított pénzalapból nyerhetõ támogatást.

A táblázatok jól szemléltetik, hogy 1997-2002. évek között az önkormányzat költségvetése hogyan alakult és hogy milyen mértékû forráshiánnyal kezdte meg az adott évi gazdálkodást.Kiskõrös Város 2002. évi költségvetése

Kiskõrös Város 2002. évi költségvetésének fõösszege: 2.296.827.000 Ft
2002. költségvetési bevételek és kiadások megoszlása


A költségvetés kiadási oldalán szereplõ intézményi költségvetések a kiadási fõösszeg 53,1%-át teszik ki. A város a fennmaradó kiadási költségelõirányzatból látja el az intézményhez nem köthetõ kötelezõ és önként vállalt feladatait.


Az önkormányzat az 2002. évi költségvetési hiányának kezelése érdekében pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetû települések részérc elkülönített pénzalapra.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

Dlawnurg Production 2002.