Adatok és tények
Kiskőrös városról

2002.

Tisztelt Kiskõrösi Polgárok!

Hagyományainkhoz híven az idei közmeghallgatással egyidõben ismét megjelentetjük tájékoztató tüzetünket, amely a korábbi évektõl eltérõen szélesebb kitekintést nyújt az önkormányzati mûködésrõl. Ennek aktualitását adja az a tény, hogy a Képviselõ-testületünk mandátuma az év õszén lejár. Ez a körülmény is ösztönöz bennünket arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt három esztendõre, mérleget készítsünk arról, hogy milyen feladatokat tûztünk magunk elé és melyeket sikerült megvalósítanunk. Ugyanakkor reálisan kell látnunk, hogy mely területeken nem sikerült áttörést elérnünk illetve, hogy mely célok megvalósítása jelentette a legnagyobb erõpróbát számunkra.

Az elmúlt gazdasági év nehéz döntések elé állított bennünket. Több, gazdasági szempontból megtakarítást eredményezõ, ugyanakkor az érintettek szempontjából talán kedvezõtlen intézkedés meghozatalára kényszerültünk. Mindezek ellenére a 2002. évi gazdálkodási évet sem tekinthetjük könnyebbnek, hiszen a költségvetési számok ismeretében, a legtakarékosabb tervezés mellett is, jelentõs hiánnyal kezdjük munkánkat. Be kell látnunk, hogy évrõl-évre nehezebb kihívásoknak kell megfelelnie minden önkormányzatnak, így a miénknek is. Eredményt csak akkor érhetünk el, ha reálisan mérjük fel teljesítõképességünk határait, pontosan ismerjük és élünk mindazokkal a lehetõségekkel amelyek a továbblépésben segítenek, legyen az intézményistruktúraváltás, vagy pályázati lehetõség.

Ezért is fontos, hogy megismerjék az önkormányzat középtávú gazdasági programjának idõarányos teljesítésérõl szóló beszámoló összefoglalóját, valamint a 2002. évi költségvetés tervszámait. A célok és a lehetõségek összevetése alapján egy olyan összefoglaló kép alakulhat ki Önökben amely valóban tükrözi azt, hogy az elért eredményeink milyen jelentõséggel bírnak a településünk életében.

Barkóczi Ferenc polgármester

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

Dlawnurg Production 2002.