Tisztelt Kiskőrösi Polgárok!

Mint minden önkormányzat úgy a mi önkormányzatunk is megújult 2002-ben. Az önkormányzati választásokat követően létrejött képviselő-testület újult erővel látott munkához. Ez az időszak igen fontos a város életében. A megújulás velejárója, hogy áttekintjük az eddig elért eredményeket, az előttünk álló feladatokat, hogy új szemlélettel meghatározhassuk a további céljainkat, amelyek a következő négy évre alapjául szolgálnak a munkánknak.

A célok és feladatok a képviselő-testület gazdasági programjában kell, hogy majd megfogalmazódjanak, egységes keretet nyújtva a feladatellátáshoz. E stratégiai programnak a meghatározása a testület előtt álló egyik legfontosabb feladat.

Azonban munkánk folyamatossága nem szakadhat meg. A folyamatosságot biztosítja és az átmenet időszakában is iránymutató a város éves költségvetése, amely tartalmazza már mindazon prioritásokat amelyet a város fejlődése, működőképességének megtartása követel. Ez a kiadvány ennek megismeréséhez nyújt segítséget, egyidejűleg bemutatja a Képviselő-testületet, a testületi munkát segítő bizottsági struktúrát, továbbá a városban működő Kisebbségi Önkormányzatokat.

Picture

A KÉPVISELŐ TESTÜLET TAGJAI

BARKÓCZI FERENC

ASZÓDI PÁL
BELLA LÁSZLÓ
CSENGŐDI ISTVÁN
DOMBÓVÁRI LÁSZLÓ
DOMONYI LÁSZLÓ
GMÓSER GYÖRGYNÉ
HIRSCH IMRE
KUDRON NÁNDOR CSABA
LÉVAI MÁTYÁS
LUKÁCS SÁNDORNÉ
MAJOR JÓZSEF
MATUSIK ISTVÁN RIDEG LÁSZLÓ
SUHAJDA JÁNOSNÉ
SZEMKEŐ PÉTER
SZENTPÉTERI ATTILA
SZLOVÁK JÁNOS
SZTOJKA LÁSZLÓ
TÓTH JÓZSEF
TÓTH SÁNDOR

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Tóth József
Lévai Mátyás
Haraszti Éva

Pénzügyi Bizottság
Domonyi László
Major József
Kemény Anna

Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottság
Rideg László
Suhajda Jánosné
Aszódi Pál
Hirsch Imre
Kollárné Bürgés Erzsébet
Solti Kálmán
Kiss János

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
Szemkeő Péter
Lukács Sándorné
Dombovári László
Sztojka László
dr. Mágori Magdolna
Winter Istvánné
id. Kunhegyesi Ferenc

Gazdasági és Költségvetési Bizottság
Szentpéteri Attila
Szlovák János
Aszódi Pál
Major József
Hirsch Imre
Udvardi Zoltán
ifj. Harangozó Péter
Nagy Tamás
Kovács Tivadar

Mezőgazdasági, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság
Szlovák János
Csengődi István
Matusik István
Lévai Mátyás
Újvári Pál
Kutyifa Pál
Rideg Sándor

Nemzetiségi Bizottság
Gmóser Györgyisé
Lukács Sándorné
Sztojka László
Lupták György
Horváth János

Kiskőrös város Cigány kisebbségi Önkormányzata
Tagjai:
Idős Kunhegyesi Ferenc
Ifjú Kunhegyesi Ferenc
Kunhegyesi Ferencné
Lakatos Mihály
Sztojka László

Kiskőrös város Német kisebbségi Önkormányzata
Tagjai:
Baloghasé Gszelmann Marianna
Font Tibor Gábor
Fuchs Tibor
Horváth János
Tid Péter

Kiskőrös város Szlovák kisebbségi Önkormányzata
Tagjai: Barkóczi Jánosné
Gmóser Györgyné
Kelemen Sándor
Opauszki György
Viczián Mihályné

Az önkormányzat 2003. évi költségvetése


Kiskőrös Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének összeállításakor kiemelt szempont volt a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához a forrás biztosítása, a város működőképességének a fenntartása úgy, hogy a prioritásoknak megfelelően a város fejlesztésről is kell gondoskodni. Ezen belül fontosnak kell tekinteni az állagmegóvást az egészségügyi gép - műszer, az oktatási taneszközök beszerzését, a szennyvíztisztító telep korszerűsítését, szennyvízhálózat építését, a lakosság által kezdeményezett út-és járdaépítéseket. A költségvetés egyensúlyát 2003. évben is csak a tervezett forráshiány fedezetéül beépített Rövid lejáratú hitellel lehetett biztosítani. Az előző évekhez hasonlóan fő cél a forráshiány felszámolása. Ez újabb források feltárásával, takarékos gazdálkodással, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos önkormányzatok támogatására elkülönített központosított pénzalapból nyerhető támogatás megkérésével megvalósítható. A grafikonok szemléltetik az önkormányzat költségvetésének 1997-2003 közötti alakulását, az adott gazdasági év elején számított forráshiány összegét.

Városi költségvetési intézmények és az Önkormányzat finanszírozási kapcsolata
2003-as előirányzatok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN
Adatok: eFt 2.720.640 eFt

2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKFigyelem!
Az adatok, úgy ahogy maga a lap sem hivatalos. Az esetleges elírásokért, a szkennelésbõl adódó hibákért felelõsséget nem vállalok. Hivatalos adatokért forduljon Kiskõrös Polgármesteri Hivatalázoz.
Az eredeti kiadványt szerkesztette:
Kiskõrös Város Polgármesteri Hivatala 6200 Kiskõrös, Petõfi tér 1.