Külföldi irodalmi antológiákban tallózva gyakran olvashatjuk, hogy Petőfi Sándor a világirodalom egyik legkiemelkedőbb költője. Egy francia kiadványban például a világ öt legnagyobb költője közöttt tartják számon, együtt említve nevét Szophoklésszel, Dantéval, Shakespeare-rel és Goethével. Bennünket, magyarokat határtalan örömmel és meglepetéssel tölt el Petőfi költői testamentumának ilyen irányú tisztelete, s kőrösiek számára még külön örömet és büszkeséget nyújt a tudat, hogy Petőfi csillagröptű pályája innen indult el.

Közhelyszerű, de igaz, hogy Petőfi neve és Kiskőrös annyira összetartozik, mint ahogyan elválaszthatatlan Shakespeare nevétől Stradford vagy Goethétől Weimar. Mindez azonban a Kőrösi emberek számára nemcsak jogos büszkeséget, hanem megkülönböztettett feladatot is jelent a hagyományápolásban éppen úgy, mint a településfejlesztésben.

Kiskőrös 1973-ban lett város, s azóta is évről évre dinasztikusan fejlődik. A természetföldrajzi tényezők elsősorban, a szőlő- és gyümölcskultúrának kedveznek ezen a vidéken, a kiskőrösi megzőgazdasági termékek -főleg a könnyű homoki borok - messzeföldön híresek, de az utóbbi évtizedek fejlődésének eredményeként a település mind számottevőbb iparral is rendelkezik, és a város gazdasági, szellemi és kultúrális vonzása a térségben egyre meghatározóbb.

Az elmúlt negyedszázadban szembetűnően megváltozott a település arculata, átformálódott külső képe. Új városközpont alakult ki, új középületekkel, új utakkal, új parkokkal, s a megroppant gerincű, nádtetős régi házak helyén egészséges, komfortos sorházak és családi házak épültek.

A társadalmi üsszefogás és az itt élők szorgalmas munkája nyomán évről évre gazdagodik, szépül ez a város, s mind nagyobb lesz a szellemi kisugárzása. Kiskőrös lakosainak száma alig éri el a 16 ezret, tipikusan kisvárosi település, annak előnyeivel és gondjaival, de olyan település is, amely lüktetően él és fejlődik, s amely helyét keresi a világban.

Aki fellapozza e weboldalakat valamelyest képet kap Kiskőrös múltjáról és jelenéről, s ha szükséges, gyakorlati információk birtokába is juthat. Úgy vélem, hogy e websiteok megjelenése hiányt pótol, ezért jó okkal és tiszta szándékkal ajánlom elolvasásra minden itt élőnek és minden ide látogatónak.

Vissza a kezdőlapra.