Útifilm: Erdély, Kolozsvár


- Írta és a filmet készítette -
Takács Aranka

A GOSPEL SASOK ÉS A SZÜRKE VEREBEK VENDÉGSZEREPLÉSE ERDÉLYBEN, KOLOZSVÁRON
Az idegen az a barát, akit azelőtt nem ismertél.

A KISKŐRÖSI GOSPEL SASOK ÉNEKEGYÜTTES ÉS A SZÜRKE VEREBEK koncerteznek április 1-jén, szombaton du. 6 órakor az evangélikus templomban. – ez a meghívó jelent meg a Szabadság című kolozsvári közéleti napilap március 30-i számában. A város számos pontján jelentek meg plakátok, melyek a koncertre hívták a kolozsváriakat.

Amikor a plakátok kikerültek Kolozsvár utcáira a sasok és a verebek még itthon próbáltak, és készültek a vendégszereplésre. Már a kirándulás előtt mindenki sejtette, hogy nem mindennapi élményekben lesz részünk.
Március 31-én aztán elkezdődött a nagy kaland.

Reggel Kiskőrösön még a felkelő nap fényénél indultunk el, útközben azonban többször is eleredt az eső. Az ártándi határátkelőtől alig 164 kilométerre levő Kolozsvár már önmagában is rengeteg érdekességet tartogat a látogató számára, a lehetőség azonban, hogy a sasok és a verebek ebben a nagy múltú városban adhatnak koncertet, mindenkit fellelkesített.

Emberi időben, kora délután értünk Kolozsvárra. Szállást a Bethlen Kata Diakóniai Központ hangulatos panziójában, kincses Kolozsvár kertvárosi övezetében kaptunk, ahol aztán nagyon kellemes három napot töltöttünk el.

A megérkezés és a vacsora után Kolozsvár legnevezetesebb egyetemista találkozó helyén, a Bulgakov kocsmában fergeteges hangulatú Veréb Jazzklub vette kezdetét. Kocsmába még ellátogatunk, hiszen nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy a verebek meghódították Kolozsvár ifjúságát.

A második nap délelőttjét Kolozsvár megismerésével töltöttük. Kérem, hogy tartsanak a sasokkal és a verebekkel, megmutatjuk, milyennek látták ők 2006 április elején Erdély fővárosát.
Kolozsvár a magyar történelem és művészettörténet emlékeiben gazdag város. Mátyás király szülőházától az erdélyi kultúra legnagyobb alakjainak nyughelyéül szolgáló Házsongárdi temetőig lépten-nyomon a könyvekből jól ismert nevek bukkannak elő, és az egész várost a múlt és az időtlenség hangulata lengi be. Kolozsvár az elmúlt években mintha lemaradt volna más, gyorsabban fejlődő erdélyi nagyvárosok mögött utcái, házai és üzletei állapotát, színvonalát illetően. Ennek ellenére továbbra is kifejezetten életteli, mozgalmas város, legfőképpen a nagy múltú Babes-Bólyai Tudományegyetem több mint százezer diákjának köszönhetően, akiknek kedvéért az utóbbi időben sok kávézó és kocsma nyílt.
Bár hivatalosan sosem volt az, a várost évszázadok óta Erdély fővárosának tekintik. Ezt történelmi múltja mellett az is indokolja, hogy Kolozsvár hosszú ideig Erdély legnépesebb városa volt, ma pedig Temesvárral együtt Románia második legnagyobb városa. A magyarok ugyan az elmúlt évtizedek alatt kisebbségbe kerültek, mégis Marosvásárhely után Kolozsváron él a második legnagyobb számú, mintegy 60 ezer fős magyar közösség Erdélyben.
A Fő tér közepén áll a 14. századi Szent Mihály-templom, amely a brassói fekete templom után Erdély második legnagyobb gótikus templomának címével büszkélkedik, emelkedett gótikus stílusával az egész tér hangulatát meghatározza.


A főbejárat fölött Zsigmond király országainak címerei, illetve Szent Mihály arkangyalt ábrázoló dombormű látható.
A templom belsejének legszebb műemléke a gazdagon díszített barokk szószék. A templom mellett áll Kolozsvár jelképe, Fadrusz János legnagyszerűbbnek tartott alkotása, Mátyás király lovas szobra, mely tekintélyes királynak és hadvezérnek ábrázolja Mátyást, akit lelkes, elszánt hívei vesznek körül. A szobor talpazatát eredetileg díszítő magyar címer helyén most a Mathias Rex felirat látható.  
Tragikusan emlékezetes, hogy pontosan a Mátyás-szobor tövében vélte felfedezni a románság ősi gyökereit Funar polgármester, és otrombán feltúratta a szobor környékét. 2006-ra, Funar távozása után, azonban eltűntek az ásatások nyomai, és a Mátyás szobor melletti hat zászló kivételével eltűntek a román nemzeti színekben pompázó lámpafüzérek, padok, járdaszéli cölöpök a főtérről.

Egyetlen magyar zászló virít a dzsungelben: a magyar konzulátus homlokzatán. Magyar feliratot természetesen egyet sem találni a városban. A Fő tér mellett Kolozsvár legfontosabb látnivalója, melyet mi sem hagyhattunk ki, Mátyás király szülőháza. Ebben a gótikus épületben szállt meg kolozsvári útjai során Mátyás édesanyja, Szilágyi Erzsébet, és itt szülte meg fiát 1443. február 23-án. Az eseményt megörökítő magyar nyelvű emléktábla egyéként tévesen, március 27-ét jelöli meg a király születési dátumaként.

A Fő térről indulva jutottunk el a Farkas utcába, amely sok nagy múltú iskolának ad otthon. Többek közt az Alpári Ignác által tervezett, és a hírekben is sokat szerelő, Babes-Bólyai Tudományegyetem is itt található. Az utca végén található egyszerű, mégis impozáns, gótikus stílusú templom, a Farkas utcai református templom, Délkelet-Európa legnagyobb egyhajós csarnoktemploma. Különösen szépek faragott padjai, a gazdagon díszített szószék és a 17-20 századból származó halotti címerek. A templom előtti kis téren állították fel 1904-ben a Kolozsvári Márton és György által 1373-ban készített és jelenleg a prágai várban látható Szent György lovas szobor másolatát.Ez a szobor volt az első teljes alakos lovas szobor a középkori Európában. Városnéző utunk következő állomás a Házsongárdi temető, melynek neve ma már fogalom nemcsak Kolozsváron, hanem mindenütt, ahol magyarok élnek. Mindannyiunknak Áprily Lajos verse, és Aletta van der Maet neve zsongott a fejében, amikor a sírok között sétáltunk.

Áprily Lajos: Tavasz Házsongárdi temetőben
A tavasz jött parttalan időben
s megállt a házsongárdi temetőben.
Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.
Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.
De a vasárnap délutáni csendben,
nagyon dalolt a név zenéje bennem.
S amíg dalolt, a századokba néztem
s a holt professzor szellemét idéztem…
A fényben, fenn a házsongárdi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.
S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,
egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.

Az 1585-ben megnyitott kolozsvári temető Európa egyik legrégebbike, talán a leghíresebb magyar temető, erdélyi panteon, a magyar művelődéstörténet kegyhelye. Az erdélyi magyarság talán legrégebbi, hatalmas kiterjedésű, ma is működő sírkertje. Egy város, egy országrész többszázados művelődés- és művészettörténetének tükre. Kegyhely, melyet ma már jó száz éve pusztítanak, s vagy ötven éve valósággal rombolnak, amely - ennek ellenére - mégis megőrizte műemlékjellegét.
Itt találkoztunk Tőkés László testvérével, Tőkés Erzsébettel tanárnővel, aki arról mesélt a kiskőrösi csoportnak, hogy 1999-ben hozták létre a Házsongárd Alapítványt azzal a céllal, hogy iskolás és egyetemista
fiatalok segítségével – síremlékeket állítsanak helyre, illetve gondozzák a híres elődök, Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós, Szenczi Molnár
Albert, Bölöni Farkas Sándor, Mikó Imre, Kriza János, Brassai Sámuel, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Kós Károly nyughelyeit.
Az adományok és pályázati pénzek felhasználását illetően az alapítvány eddig öt sikeres évet zárt. A Határon Túli Magyarok Hivatala, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Tudományos Akadémia és a Hungaria Nostra Alapítvány támogatásával felújították a Jósika- és a Béldi-kriptákat, a temető bejáratát meghatározó Sigmond-mauzóleumot, bekerítették a Jósika síremléket, és emlékkövet állítottak a házsongárdi temetőben nyugvó akadémikusok tiszteletére. E nagylélegzetű munkák mellett magánszemélyek adományaiból több ledőlt sírkövet felállíttattak, eltört sírköveket megragasztottak, feliratokat festettek, sírokat megváltottak. Neki kezdtek egy adatbázis megvalósításának. Digitálisan rögzítik a temető sírjainak helyzetét, begyűjtik az adatokat és dokumentumokat, hogy azok forrásként szolgáljanak nemcsak a tanulók, hanem a későbbi kutatómunka számára is. A Házsongárd Alapítvány munkásságának elismerése, hogy a Magyar Örökség és Európa Egyesület tavaly a házsongárdi temetőt magyar örökséggé nyilvánította, és bejegyezte az Aranykönyvbe. Tőkés Erzsébet jóvoltából, aki az alapítvány elnöke, csoportunk bebocsátatást nyert a felújítás alatt lévő Jósika-kriptába.

Már sietnünk kellett, hiszen ebéddel vártak bennünket a szállásunkon, ami mi is lehetett más, mint kolozsvári töltött káposzta. Az ebéd utáni csendes pihenőt már megzavarta az a kellemes igazlom, hogy még néhány óra, és bemutatkozhatnak a sasok és a verebek az evangélikus templomban a kolozsváriaknak. A koncert előtti utolsó két óra próbával telt, aztán lassan gyülekezni kezdett a közönség.
Még délután jött a hír, hogy az előző esti, Bulgakov kocsmában megtartott
Jazzklub nagy sikerére való tekintettel meghívást kaptak a verebek Kolozsvár egy másik diák találkozóhelyére. Meg kell hagyni nagyon különleges helyre csöppentünk. Kolozsváron rengeteg kocsma van, ez biztos. Jó kocsma már jóval kevesebb. Van azonban az említett igazi kocsmák között egy, amely különleges státust vívott ki magának az elmúlt öt év alatt. Egyrészt Kolozsvár legmagasabban elhelyezkedő kocsmája, hiszen egy bérház második emeletén helyezkedik el. Itt találkoznak esténként a városban tanuló egyetemisták. Kiállításokat, koncerteket, felolvasóesteket szerveznek számukra a tulajdonosok.

Bőr puff, rombusz szék, csillár borosüvegből. Hat szobában szóródnak el a különböző méretű asztalok. Vannak kerekek, egészen picikék, amelyek ülőmagasságban kényelmesek. Felettük egy-egy ernyőként szolgáló lámpa, melynek kapcsolóját a köznép számára is elérhetővé tették. A nagyobb asztalkák szintén kerekek, s szintén magasak, ezek felett is ernyő van. A harmadik típusú már szögletes beütésű, ezek köré alacsonyabb székeket tettek, adott esetben pedig kényelmes foteleket, amilyenre szüksége van egy sörre szomjazónak.
Belépés csak dohányzóknak, vagy gázmaszkban ajánlott

Hát ide kaptak meghívást, egy koncert erejéig a kiskőrösi szürke verebek és a siker itt sem maradt el. Kihallgattunk egy telefonbeszélgetést: fiatal egyetemista a következőképpen hívta a koncertre ismerősét: Te, be…, ez olyan jó. A hangulat valóban fergeteges volt.
Mindannyian megállapíthattunk, hogy a zene mennyire nemzetközi. Egy osztrák fiú megjelent a fuvolájával és bekéredzkedett zenélni, egy másik, színésznek készülő ifjú pedig a hangjával járult hozzá a sikerhez.
A hosszú éjszaka után másnap még egy program várt a Gospel Sasokra. Április 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor, az előző napi koncert helyszínén, az evangélikus templom istentiszteletén igét hirdetett Lupták György kiskőrösi evangélikus lelkész, és közreműködött a kiskőrösi gospel kórus.
„Hisz, minden léleknek van valahol a mélyben egy dédelgetett, megsiratott, eltemetett, feltámasztott, ezerszer visszaálmodott Kolozsvárja” - írja Reményik Sándor. Mi is számtalanszor hallottuk már Kolozsvár nevét, van, aki járt már ott, átutazott rajta, vagy megismerkedett vele, a fejében volt egy kép a városról. Az itt eltöltött három nap kialakított egy képet bennünk a Kolozsvárról, az ott élő emberekről, szokásokról, múltról és jelenről, s reményt adott a jövőnek.
Ha tetszett, kérlek írj a vendégkönybe pár sort!
Hírek

Holnap napja lesz.

2008.09.01

Megnősültem. Pontosabban első fordulón túl vagyok. Thaiföldön volt a szertartás, melyről videókat és sok, sok fényképet készítettünk, melyet le is tölthetsz.

2007.10.13

Nagyon röstellem, hogy már régebben tönkre ment a fotóalbumom és azóta nem változott semmi, de mostanában nincs időm semmire. Benyeltek a dolgos hétköznapok!

2007.05.01

Végre sikerült feltennem a már jópár hónapja kész videomixem a honlapomra. Ha tetszett, mindenképpen írj a vendégkönyvembe!

2007.02.19

Ezen a hétvégén farsangon voltunk Kecskeméten. Készítettem pár száz fotót. Én árufeltöltő voltam és egy rövid időre Túró Rudi is.

2007.01.06

Kicsit téliesítettem az oldalt. Ezzel kívánok mindenkinek Nagyon Boldog Új Esztendőt!

2006.08.05

Végre sikerült befejeznem az oldal angol fordítását. Ezentúl majdnem minden oldalam angolul is olvasható.

2006.07.28

Több újítás is történt időközben. A fenti kis kép Kiskőrös jelenlegi időjárását mutatja. Most még nem túl jó minőségű, de a tesztidőszak után tervezek fejlesztést. Szintén újdonság lapomon, hogy felkerült az Internetre édesanyám úti beszámolója Olaszországról. Az film mellett a képekkel illusztrált változatot el is lehet olvasni.

2006.06.06

Sikerült befejeznem az egyetemet. Örömteli ez a számomra. Remélem sikerül egy kicsit több időt fordítanom az elmaradt terveimre az oldallal kapcsolatban. Jópár dolgot szerenék még megvalósítani, amire eddig sajnos nem volt időm. Remélem ezután kicsivel több lesz majd.

2006.02.28

Megújult a fotógalériám. Új, még áttekinthetőbb lett és minden menüpont mellé magyarázat is van. Még nincs 100%-ban kész, de napokon belül elkészülök vele. Így az albumum még több információt nyújt majd utazásodhoz. Ha tetszik, kérlek írj a vendégkönyvembe!

2006.01.29

Felraktam az oldalamra azt a színdarabot, melyben Szilveszterkor szerepeltem. A Jókai vígjáték több, mint egy óra hosszú és az Ismerős szerepét játszom benne. Bár nem vagyok színész, nagyon élveztem. A hang kicsit rossz. A vígjátékot a videó oldalon lehet megtekinteni. Ha tetszik a darab kérlek mindenképpen írj valamit a vendégkönyvembe.

Jelenlegi Online Állapotom: msn status


Ez az oldal utoljára módosítva:
2006. August 10.